ϲͼ

ϲͼ

School of Education Accredited Programs


NCATE and CAEP logos


The School of Education at ϲͼ offers five teacher education programs which were reviewed and accredited by CAEP:

  • Elementary Education (K-6)
  • English Language Arts (6-12)                                                      
  • General Science  (6-12)
  • Mathematics (6-12)
  • Physical Education (6-12)

   

CAEP logo

1140 19th St. NW, Suite 400 | Washington DC, 20036 | (202) 223-0077